Sama semacam hari ini, bila seorang tidak terbiasa dengan teknologi. Hingga orang ini hendak diisyarati selaku kuno oleh orang lain, kenapa tidak. Banyak orang dikala...